Mina tjänster


FORMGIVNING

 

Detta designpaket hjälper dig som vill hitta en harmonisk grundstruktur i din trädgård.
I paket ingår en skalenlig skiss som utifrån din utemiljö och dina behov beskriver former, volymer, höjder och rumslighet. Du får även enstaka karaktärsgivande växtslag, oftast träd och häckförslag.

Pris från 12 900:- ex. moms 

KARAKTÄR

 

Karaktärspaket ger en högre detaljnivå än det som ingår i formgivningspaketet. Detta är anpassat för egen anläggning. En skalenlig ritning, en så kallad illustrationsplan, som visar karaktären på din tänkta trädgård samt vyer och illustrationer över trädgården som beskriver rumslighet, samt ett fåtal växtförslag som passar platsens karaktär och mark.

Pris från 17 900:- ex. moms


 

 

HELHET

 

Helhetspaket är utformat för dig som ska anlita en anläggningsfirma, men även för dig som vill ha en tydligare plan för egen anläggning. Detta paketet anpassas efter era behov men kan innehålla belysningsplan, planteringsplan med kvalité och mängdangivelser, konstruktionsritningar, plantering, skötselplan m.m.
Designpaketet är ett komplett och gediget material där allt finns med. Illustrationer ger er en god inblick i hur trädgården kommer att gestalta sig, en bra uppfattning och förståelse inför anläggning.

Pris från 27 900:- ex. moms

 

SEPARAT SKÖTTSELPLAN

En skötselplan är en viktig del för att
underlätta skötseln. Den visar tydligt på när, hur och hur ofta utföranden i trädgården ska göras.

Pris från 2 900:- ex. moms

 

RÅDGIVNING PÅ PLATS

Rådgivning på plats är ett alternativ för det som kan behöva hjälp och rådgivning i sin trädgård. Ni får tips på hur ni kan lösa diverse problem och dylikt.

Pris från 2 900:- ex. moms